TRV:00638

ID TRV:00638
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Åpningskraft og laster for dører: Åpningskraft skal ikke overstige 100 N.

For krav til laster, se Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at dørene kan åpnes av alle personer med overkommelig kraft.
Endringsartikler Endringsartikkel 2517
Relatert krav TRV:00636
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tilgang til sikkert område