TRV:00642

ID TRV:00642
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Plassering og styrke av nødbelysning:
  1. Enkeltsporstunnel: På én side (samme side som gangbanen)
  2. Flersporstunnel: På begge sider
  3. Belysningen skal plasseres over gangbanen, men ikke på en slik måte at det hindrer fri passasje. Belysningen kan være bygd inn i håndløperen.
  4. Belysningsstyrken skal være minst 1 lux på horisontalt plan på nivå med gangbanen.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Nødbelysning skal lede passasjerer og personale til et sikkert område ved evakuering til fots i en nødssituasjon. Belysningen skal være så lav som mulig over gangbanen slik at lysene er synlige ved dårlige siktforhold (røyken vil stige opp mot taket).
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00641
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.4 b)
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Nødbelysning langs rømningsveier
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)