TRV:00643

ID TRV:00643
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Autonomi og pålitelighet: En alternativ strømforsyning skal være tilgjengelig i et passende tidsrom etter at hovedstrømforsyningen har sviktet. Nødvendig tid skal være i samsvar med evakueringsscenarioene og beskrevet i beredskapsplanen.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre redundans av strømforsyning.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00641
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.4 c).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Nødbelysning langs rømningsveier
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)