TRV:00646

ID TRV:00646
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Synlighet og utforming: Skiltene skal være i samsvar med krav i direktiv 92/58/EF av 24.juni 1992 (Minimumskrav til sikkerhets- og/eller helseskilting på arbeidsplassen) og ISO 3864-1:2011 (Del 1: Prinsipper for utforming av sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking).

For utforming av rømningsskilt, se Skilt/plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Rømningsskilt for nye tunneler.

For krav til synlighet av rømningsskilt, se TRV:01688 i Lavspenning og 22kV/Prosjektering/Belysning#Tunnelbelysning.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at synlighet og utforming av skilt er i henhold til direktiv og standard.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:01688
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.5 b).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2023)