TRV:00655

ID TRV:00655
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Etablering av evakuerings- og redningspunkter: Det skal etableres evakuerings- og redningspunkter:
  1. Utenfor begge portaler for tunneler > 1000 m og
  2. inne i tunnelen for tunneler i samsvar med kategori av rullende materiell som skal trafikkere tunnelen, i henhold til Tabell: Maksimal avstand mellom evakuerings- og redningspunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Etablere dedikerte stoppunkt for toget som kan benyttes for evakuering av passasjerer og personal om bord. Det er også et bestemt sted der redningstjenesten kan benytte sitt utstyr.

Ved en hendelse skal man ved et evakuerings- og redningspunkt administrere nødssituasjonen, evakuere toget og utføre eventuell redning og bekjempelse.

Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.7 b).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Evakuerings- og redningspunkter
Nyttige lenker Se Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)