TRV:00668

ID TRV:00668
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Elektriske systemer identifisert av infrastrukturforvalteren som viktige for passasjerenes sikkerhet i tunnelen, skal opprettholdes så lenge som nødvendig i henhold til evakueringsscenarioer beskrevet i beredskapsplanen.

For krav til nødbelysning, se TRV:01684 i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning#Tunnelbelysning

For krav til nødkommunikasjon, se Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer#Tunneler

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon