TRV:00670

ID TRV:00670
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Autonomi og pålitelighet: En alternativ strømforsyning skal være tilgjengelig i et passende tidsrom etter at hovedstrømforsyningen har sviktet. Nødvendig tid skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er omhandlet i beredskapsplanen og inngår der.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for redundant strømforsyning.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00668
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 4.2.1.10 b).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Pålitelighet for elektriske anlegg
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)