TRV:00675

ID TRV:00675
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Samsvar mellom tunnelberedskapsplan og utstyr: Beredskapsplanen skal være i tråd med tilgjengelig utstyr og anlegg til selvredning, evakuering, brannslokking og redning.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Operative krav
Kravhensikt Sikre at beredskapsplanen hensyntar spesifikke forhold ved tunnelen.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00674
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.4.2 b).

Grensesnitt mot TSI OPE:

  • 4.2.3.7 Håndtering av nødssituasjoner
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tunnelberedskapsplan
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet