TRV:00674

ID TRV:00674
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Utarbeidelse av tunnelberedskapsplan:
  • det skal utarbeides en beredskapsplan under ledelse av infrastrukturforvalter i samarbeid med redningstjenestene og vedkommende myndighet for hver tunnel. Stasjonsforvaltere skal i tilsvarende grad trekkes inn dersom en eller flere stasjoner benyttes som sikkert område eller evakuerings- og redningspunkt.
  • ved utarbeidelse av beredskapsplan for en eksisterende tunnel, skal jernbaneforetak som opererer linjen involveres.
  • ved utarbeidelse av tunnelberedskapsplan for en ny tunnel, kan jernbaneforetak som har til hensikt å bruke tunnelen involveres i arbeidet med beredskapsplanen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Ved en uønsket hendelse skal en beredskapsplan gi alle involverte parter en felles forståelse av hva som skal gjøres, når det skal gjøres, av hvem, og hvordan det skal gjøres.

Beredskapsplaner skal utarbeides spesifikt for tunneler med lengde > 1000 m. Tunneler kortere enn 1000 m omfattes av jernbanestrekningens beredskapsplan.

Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00675, TRV:00676, TRV:07916
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.4.2 a).

Grensesnitt mot TSI OPE:

  • 4.2.3.7 Håndtering av nødsituasjoner
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tunnelberedskapsplan
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Bane NORs beredskapsportal