TRV:00974

ID TRV:00974
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst e) Bardunering av stålmaster: Selv om stålmaster ikke krever barduner kan det være riktig å sette inn dette dersom fundamenteringen eller massen disse står i krever det. (Se 🔗 Avstiving)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering