TRV:01038

ID TRV:01038
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Helt eller delvis ledende konstruksjon: Helt eller delvis ledende konstruksjoner i sone for kontaktledning og i sone for strømavtaker skal ha beskyttelsestiltak mot farlig berøringsspenning, se EN 50122-1:2011 punkt 6.3. Praktiske eksempler er vist i avsnitt Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Øvrige anlegg.
  1. Utførelse: Normal utførelse skal være utjevning til returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon