TRV:01039

ID TRV:01039
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Langsgående ledende deler: Dersom en langsgående ledende del, f.eks. et flettverksgjerde i metallutførelse, på minst ett sted utjevnes til returkretsen, for eksempel etter punkt c) eller d) over, skal utjevningen utføres på følgende måte:
  1. Utførelse: Der den langsgående ledende delen fortsetter utenfor sone for kontaktledning og utenfor sone for strømavtaker, men i berøringsavstand til utjevnede objekter som f.eks. kl-master, kan utjevninger foretas med et ledertverrsnitt dimensjonert som en "jordleder" i Tabell: Dimensjonering av ledere for termisk strøm.
  2. Utførelse: Avstanden mellom utjevninger skal følge anvisningene gitt for langsgående jordleder i Tabell: Avstand mellom tverrforbindelser.
    1. Vurder om en seksjonering av den langsgående ledende delen kan medføre en reduksjon av den strekningen som skal utjevnes.
  3. Utførelse: Ved nullfelt og ved seksjoneringer i langsgående jordleder, skal også andre langsgående ledende deler seksjoneres, se Figur: Seksjonering av gjerde langs jernbanetraseen.
  4. Utførelse: Tilkoblingspunkt på gjerder for utjevningsforbindelser skal markeres med permanent og lett synlig merking for å lette senere kontroll av utjevningen. Det skal benyttes merkeskilt med hvitt jordingssymbol på blå bakgrunn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:01579
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3467
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon