TABELL:Dimensjonering av ledere for termisk strøm

Denne tabellen beskriver dimensjonering av ledere for termisk strøm.

Tabell: Dimensjonering av ledere for termisk strøm.
Leder Kontinuerlig strømbelastning for ledere,
andel av matestrekningens
påregnelige returstrøm
Kortslutningsstrøm for ledere,
andel av matestrekningens
dimensjonerende kortslutningsstrøm
Sammenhengende langsgående jordleder 15 % 80 %
Utjevningsforbindelser
Hovedutjevningsforbindelser
Seksjonert langsgående jordleder
0 % 100 %
Tverrforbindere mellom spor
Tverrforbindere mellom skinner
50 % 50 %
Skinneforbindere og overkast
der hver av kjøreskinnene (og lederen) fører halve returstrømmen.
50 % 50 %
Skinneforbindere og overkast
som i normal drift fører hele returstrømmen.
100 % 80 %
A- og B-tilkobling for filterimpedans 50 % 50 %
0-tilkobling for filterimpedans 100 % 80 %
Forbindelse mellom nullpunkt for autotransformatorer og returkretsen.
Autotransformatorer har stor overlastbarhet som returforbindelsen må dimensjoneres for.
2 x 100 % av autotransformatorens merkestrøm 100 % av autotransformatorens kortslutningsstrøm
Jordledere (forbindelser til jordingselektroder) Jordledere som ikke er forlagt direkte i jord, skal ha et minste tverrsnitt som angitt i punkt 5.2.2 i EN 50522:2010 som følger:
- kobber: 16 mm2
- aluminium: 35 mm2
- stål: 50 mm2.
Ledere som er direkte tilkoblet kjøreskinnene skal i henhold til EN 50122-1:2011 ha et minste tverrsnitt på 50 mm2 for alle aktuelle ledermaterialer.