TRV:01040

ID TRV:01040
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Utstrakte ledende deler som går ut fra jernbanetraseen: Utstrakte ledende deler som går ut fra jernbanetraseen, kan være utjevnet til returkretsen dersom delen er i elektrisk kontakt med jordsmonnet, for eksempel via fundamenter. Eksempel på en slik del er autovern og gjerde med metallstolper som er i direkte kontakt med jordsmonn.
  1. Utførelse: Dersom delen ikke har elektrisk kontakt med jordsmonnet, skal delen seksjoneres elektrisk nær jernbanetraseen, se Figur: Seksjonering av gjerde langs jernbanetraseen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon