TRV:01052

ID TRV:01052
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Merking av utjevningsforbindelser og jordledere: Utjevningsforbindelser og jordledere skal merkes som beskrevet i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Merking.
  1. Unntak: Merking av utjevningsforbindelser for enkeltobjekter i oversiktlige anlegg tilkoblet kjøreskinnene eller langsgående jordleder er ikke nødvendig utenfor stasjonsområder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon