TRV:01060

ID TRV:01060
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Strekninger uten sporfelter: På strekninger uten sporfelter (inkludert strekninger med akseltellere) skal returforbindelser og utjevningsforbindelser kobles direkte til kjøreskinnene.
  1. Utførelse: Ved tilkobling av returforbindelser til kjøreskinnene skal det etableres tverrforbindere slik at returstrømmen fordeler seg jevnt mellom kjøreskinnene.
  2. Utførelse: Kjøreskinnene skal forbindes med tverrforbindere med passende intervall for å sikre at spenningsforskjellen mellom kjøreskinnene er innenfor tillatte verdier, i samsvar med EN 50122-1:2011 punkt 10.3.3. Tabell: Avstand mellom tverrforbindelser angir anbefalte avstander mellom tverrforbindere.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon