TRV:01066

ID TRV:01066
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Filterimpedans: For balansert tilkobling av returkretsen til kjøreskinner på strekninger med sporfelter skal det brukes filterimpedans.
  1. Utførelse: Ved vanlig belastning (returstrøm) skal filterimpedansen ha minst mulig seriemotstand.
  2. Utførelse: Filterimpedansen skal begrense lekkasje av sporfeltstrøm mellom kjøreskinnene.
  3. Utførelse: Filterimpedansen skal ha en metningskarakteristikk eller en annen beskyttelse som begrenser spenningen mellom kjøreskinnene til tillatt berøringsspenning i henhold til EN 50122-1:2011 punkt 9.
  4. Utførelse: En filterimpedans skal plasseres med lokket i plan med svillens overkant slik at den er synlig og med isolatortilkoblinger vekk fra spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon