TRV:01069

ID TRV:01069
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Begrensning av antall tilkoblinger til kjøreskinner: Langsgående jordleder kan etableres på en strekning for å begrense antall tilkoblinger til kjøreskinnene slik at faren for brudd i utjevningsforbindelser ved arbeid eller mekanisk påvirkning begrenses.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon