TRV:01075

ID TRV:01075
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Langsgående jordleder: På nye anlegg skal langsgående jordleder være sammenhengende.
  1. Utførelse: Ved større ombygginger på eksisterende strekninger med seksjonert langsgående jordleder bør denne kobles om til sammenhengende langsgående jordleder.
  2. Unntak: Langsgående jordleder skal seksjoneres ved en sugetransformator med nullfelt, se Figur: Sugetransformator med retur i kjøreskinner, nullfelt og langsgående jordleder.
  3. Unntak: En kort langsgående jordleder kan utføres med en enkelt seksjon for å begrense antall filterimpedanser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon