TRV:01076

ID TRV:01076
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Utjevning av langsgående jordleder: Langsgående jordleder skal utjevnes til kjøreskinnene i intervaller som angitt i Tabell: Avstand mellom tverrforbindelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon