TRV:01079

ID TRV:01079
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sugetransformatorsystem med retur i kjøreskinner: For å ivareta sugetransformatorsystemets funksjon, skal det sikres at ingen komponenter kortslutter forbi sekundærsiden av sugetransformatoren. Se Figur: Sugetransformator med retur i kjøreskinner og nullfelt og Figur: Sugetransformator med retur i kjøreskinner, nullfelt og langsgående jordleder.
  1. Utførelse: Det skal være nullfelt ved sugetransformatorene for å redusere risiko for overslag over isolerskjøtene.
  2. Utførelse: Langsgående ledende deler plassert ved en sugetransformator skal ha elektrisk seksjonering på samme sted som sugetransformatoren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon