TRV:01084

ID TRV:01084
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter: På stasjoner med dobbeltisolerte sporfelter skal det sikres at det ikke er en parallell vei for sporfeltstrøm forbi sporfeltet, ettersom det ikke er gjentakelsessperre på stasjoner.
  1. Utførelse: Følgende utførelser kan benyttes:
    • Uten returleder, se Figur: Stasjon med dobbeltisolert sporfelt uten returleder (Prinsippskisse).
    • Kort returleder forbi stasjonen uten sporvekselfelter, se Figur: Stasjon med dobbeltisolert sporfelt og kort returleder (Prinsippskisse).
    • Lang returleder forbi stasjonen og sporvekselfelter, se Figur: Stasjon med dobbeltisolert sporfelt og lang returleder (Prinsippskisse).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon