TRV:01087

ID TRV:01087
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Ledende deler på plattform: Ledende deler på plattform skal prosjekteres slik at krav til til beskyttelse mot elektrisk sjokk ivaretas, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Beskyttelse mot elektrisk sjokk og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Lavspent strømforsyning.
  1. Utførelse: Ledende deler bør i størst mulig grad plasseres utenfor sone for kontaktledning og sone for strømavtaker.
  2. Utførelse: På midtplattformer kan alle ledende deler utjevnes til returkretsen slik at det kun blir ett tilgjengelig potensial på plattformen.
  3. Utførelse: Der plattformelementer i betong er utjevnet til returkretsen, kan det installeres elektrisk ledende taktil merking ved plattformkant, slik som støpejernselementer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon