TRV:01123

ID TRV:01123
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Overkant for hinder: Se krav til hinder i Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer. Rekkverk på overgangsbruer som fungerer som et hinder for å unngå farespenninger fra kontaktledningen, skal utjevnes til returkretsen og til eventuell armering eller stålkonstruksjon for brua.
  1. Utførelse: Utjevningen skal være dimensjonert for kortslutningsstrøm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon