TRV:01642

ID TRV:01642
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Planløsning: Togvarmeanlegg bør ikke monteres ved togspor som er gjennomgående. Det anbefales hensetting på egne buttspor (ikke togspor).
  1. Unntak: For effektiv hensetting der det er mange togbevegelser, kan det være egnet med utkjør i begge retninger på gjennomgående spor (ikke togspor).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Utforming av anleggets plassering
Endringsartikler Endringsartikkel 2556 Endringsartikkel 615 Endringsartikkel 172
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme