TRV:01682

ID TRV:01682
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Strømforsyning: Strømforsyning til nødlysanlegg skal prosjekteres slik at anlegget får en stabil og sikker strømforsyning.
 1. Utførelse: Det skal være en reservestrømforsyning som opprettholder drift av nødlysanlegget ved bortfall av primær strømforsyning. Mulige alternative løsninger er:
  1. Primær forsyning og UPS.
  2. Redundant primærforsyning med to uavhengige innmatinger på 11/22 kV.
 2. Utførelse: Beredskapsplanen for tunnelen skal fastsette nødvendig funksjonstid for ledelys etc.
 3. Utførelse: Inntil det er fastsatt en nødvendig funksjonstid i beredskapsplanen for tunnelen, settes denne til 60 minutter.
 4. Utførelse: I tunneler med to spor skal hvert spor ha egne seksjoner med nødlys.
 5. Utførelse: Dersom en seksjon eksponeres i brann og settes ut av funksjon, skal dette ikke forårsake svikt i de andre seksjonene.
 6. Utførelse: Fra ett eller flere forsyningspunkter skal det enten legges
  1. kabler (kurser) i en brannbeskyttet forlegning til hver enkelt seksjon eller
  2. en funksjonsikker kabel med avgreninger. Ved hver avgrening til en seksjon må et kortslutningsvern ha en brannbeskyttet montasje for mating av denne seksjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en stabil og sikker strømforsyning for nødlysanlegg.
Endringsartikler Endringsartikkel 1787 Endringsartikkel 1499 Endringsartikkel 209
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning