TRV:01685

ID TRV:01685
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst d) Utjevning til returkretsen: Armaturer og kablingssystemer gjennom tunnelen bør utføres slik at det ikke er behov for utjevningsforbindelse fra hver enkel armatur til returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en riktig jordingsfilosofi for anlegget.
Endringsartikler Endringsartikkel 1499
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning