TRV:01687

ID TRV:01687
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Manuell aktivering av lys: Det skal være brytere i tunnelen for manuell aktivering av ledelys.
 1. Utførelse: I tunnelen skal det ikke være mer enn 250 m mellom brytere for aktivering.
 2. Utførelse: Lyset skal kunne aktiveres på andre steder slik som:
  * av togleder/txp (fjernstyrt)
  * ved tunnelåpningene
  * ved nødtelefoner/sikkerhetsutstyr
  * ved alle rømningsveier og/eller adkomstveier.
 3. Utførelse: Ved bryter for aktivering av ledelys, skal det være et skilt som alltid er lesbart, se Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Nødlys i tunneler, markering av bryter.
 4. Utførelse: Manuelt aktivert lys skal kunne tilbakestilles i et teknisk rom i forbindelse med tunnelen, fjernstyrt av operatør og eventuelt automatisk etter 24 timer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at lyset kan tennes manuelt ved evakuering og andre beredskapssituasjoner.
Endringsartikler Endringsartikkel 1738 Endringsartikkel 1742 Endringsartikkel 1499
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning