TRV:01687

ID TRV:01687
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Manuell aktivering av lys: Det skal være brytere i tunnelen for manuell aktivering av ledelys.
 1. Utførelse: I tunnelen skal det ikke være mer enn 250 m mellom brytere for aktivering.
 2. Utførelse: Lyset skal kunne aktiveres på andre steder slik som:
  * av togleder/txp (fjernstyrt)
  * ved tunnelåpningene
  * ved nødtelefoner/sikkerhetsutstyr
  * ved alle rømningsveier og/eller adkomstveier.
 3. Utførelse: Ved bryter for aktivering av ledelys, skal det være et skilt som alltid er lesbart, se Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Nødlys i tunneler, markering av bryter.
 4. Utførelse: Manuelt aktivert lys skal kunne tilbakestilles i et teknisk rom i forbindelse med tunnelen, fjernstyrt av operatør og eventuelt automatisk etter 24 timer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon