TRV:01689

ID TRV:01689
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Kapslingsgrad: Lysarmaturer (også i forbindelse med håndløper) skal ha en utførelse og kapslingsgrad som tåler de trykkpåkjenninger som kan oppstå ved togpassering, se Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak.
  1. Utførelse: Armaturer skal ha en kapslingsgrad på IP66.
  2. Utførelse: Armaturer kan i tillegg ha en kapslingsgrad på IP67.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at utstyret tåler de forventede trykkpåkjenninger som oppstår ved togpasseringer.
Endringsartikler Endringsartikkel 1499 Endringsartikkel 143
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning