TRV:01689

ID TRV:01689
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Kapslingsgrad: Lysarmaturer (også i forbindelse med håndløper) skal ha en utførelse og kapslingsgrad som tåler de trykkpåkjenninger som kan oppstå ved togpassering, se Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak.
  1. Utførelse: Armaturer skal ha en kapslingsgrad på IP66.
  2. Utførelse: Armaturer kan i tillegg ha en kapslingsgrad på IP67.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon