TRV:02338

ID TRV:02338
Bok 530
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) I Tabell: Skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser er det angitt skinneprofiler som tillates benyttet i de forskjellige overbygningsklasser med tilhørende største tillatte svilleavstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon