530 2018 Endringsartikkel 2124

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2124
Forslagsdato 25.07.2018
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 2.1 Sporombygging og nyanlegg
Forslagstekst Som følge av Trafikverkets vedtak om å dimensjonere overbygning på Malmbanan for 35 tonn aksellast foreslås en ny sporkonstruksjon for 35 tonn aksellast på Ofotbanen.

Sporkonstruksjonen bør ta utgangspunkt i anbefalinger i rapporten "Ofotbanen - Valg av Overbygning for 35 tonn"

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Vurderingene under er bare knyttet til innføring ny sporkonstruksjon for 35 tonn aksellast. Hvilken påvirkning kjøring med 35 tonn aksellast vil ha på eksisterende sporkonstruksjoner på Ofotbanen er ikke vurdert her.

2.1 R - pålitelighet

Ny sporkonstruksjon vil sikre tilstrekkelig pålitelighet ved økning av aksellast til 35 tonn.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet sikres gjennom bruk av samme komponenter i sporkonstruksjonen som øvrige deler av Malmbanan bygges med

2.4 S - sikkerhet

Ny sporkonstruksjon vil gi tilstrekkelig sikkerhet ved økning av aksellast til 35 tonn.

2.5 L - levetid

Ny sporkonstruksjon vil sikre tilstrekkelig levetid ved økning av aksellast til 35 tonn.

2.6 Ø - økonomi

Noe økte kostnader for denne sporkonstruksjonen i forhold til JBV60 Fe HAL som følge av sviller med svillematter

2.7 K - kapasitet

Endringen medfører mulighet for betydelig økt kapasitet ved at aksellast kan økes fra 30 tonn til 35 tonn med bruk av denne sporkonstruksjonen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

For å gjøre det mulig å dimensjonere sporet på Ofotbanen for 35 tonn aksellast bør det tilføyes sporkonstruksjon for 35 tonn aksellast i Teknisk regelverk. Følgende endringer utføres:

I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporombygging_og_nyanlegg:

Tabell 1: Overbygningskonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
JBV60 FE 60E1 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 60 d
JBV60 FE HAL 60E2 Pandrol FE 1504 Fastclip Betongsville JBV 60 Ofotbanen
SB35 FC HAL 60E2 Pandrol Fastclip FC 1604 Betongsville SB35F m/USP Ofotbanen 35t
JBV54 FE 49E1/54E3 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 54 c


I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav#Overbygningsklasser:

I tabell 1 og tabell 2 tilføyes ny overbygningsklasse: Ofotbanen 35t (skinneprofil 60E2 / svilleavstand 520mm).

I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Betongsviller:

I tabell 10 og i tabell 11 tilføyes Betongsville SB35F med USP 0,25N/mm3

I https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Fj.C3.A6rer:

I tabell 18 tilføyes Pandrol FC 1604 (HAL 35t)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:32 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 08:27 (CEST)
OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 08:53 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 21:07 (CEST)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 12:15 (CEST) Rapport "Rapport_Ofotbanen_overbygning_for_35t_aksellast" skal oppdateres ila september 2018 for å inkludere de nye vurderingene av den svenske betongsvillen SB35 som er gjort av Teknologi-Overbygning. Disse nye vurderingene er beskrevet i dokumentet: "Ofotbanen_Vurdering_av_valg_av_betongsville_for_35_tonns_aksellast Notat fra Hallstein Gåsemyr august 2018".

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --