TRV:02464

ID TRV:02464
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dekningsgivende objekt: Sidespor på linjen og andre spor på stasjoner skal ha et dekningsgivende objekt som hindrer at rullende materiell kommer inn på sikret område.
  1. Utførelse:
  • Dersom fall mot dekningsgivende objekt overstiger 2 ‰ skal sporveksel eller avsporingstunger brukes for å gi dekning.
  • Dersom hastigheten i området det gis dekning for er større enn 40 km/h skal sporveksel eller avsporingstunger brukes for å gi dekning.
  • I øvrige tilfeller kan sporsperre brukes for å gi dekning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav om dekningsgivende objekt i sidespor på linjen og andre spor på stasjoner, skal hindre svært alvorlige konsekvenser ved sammenstøt dersom tog utilsiktet passerer dekningsgivende objekt.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 196
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Fall og stigninger