TRV:02465

ID TRV:02465
Bok 530
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Minste vertikalkurveradier: Vertikalkurver (RV) skal ikke være mindre enn som gitt i Tabell: Krav til vertikalkurver for nye baner eller Tabell: Krav til vertikalkurver for eksisterende baner.

Vertikalkurver i sidespor skal ikke ha mindre radius enn 1500 m (normale krav) / 900 m (minste krav) i høybrekk og 500 m (minste krav) i lavbrekk.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530_2022_Endringsartikkel_3227
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Vertikalkurver