TRV:02509

ID TRV:02509
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst RAM krav til strømforsyning: Systemet for strømforsyning til utstyr i ekomnett skal ha en tilgjengelighet som bidrar til å oppfylle RAM krav som følger av avsnitt 5 "RAMS" ovenfor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at både hovedstrømforsyning og reservekraftforsyning dimensjoneres i forhold til tele- og ekomnettets kritikalitet ved oppetids og tilgjengelighetsberegning.
Endringsartikler 510_2021_Endringsartikkel_2717
Relatert krav TRV:02978, TRV:02981, TRV:08083
Opprettet 2017/08/28
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Strømforsyning - "Generelt"