TRV:02509

ID TRV:02509
Bok 560
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst RAM krav til strømforsyning: Systemet for strømforsyning til tele og KV-IKT utstyr skal ha en tilgjengelighet som bidrar til å oppfylle RAM krav som følger av avsnitt 5 "RAMS" ovenfor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 8 - Strømforsyning - "Generelt"