TRV:02520

ID TRV:02520
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst (L2) Sikkerhetsavstand skal korrigeres i henhold til Tabell: Fall-/stigningskorreksjon sikkerhetsavstander ut i fra følgende kriterier, avrundet i restriktiv retning:
  1. Gjennomsnittlig stigning/fall på strekningen fra et punkt 700 m før sluttpunkt for kjøretillatelsen til et punkt 70/130/210 m (ved frislipphastighet hhv 20/30/40 km/h) etter sluttpunkt for kjøretillatelsen
  2. Gjennomsnittlig stigning/fall på strekningen fra et punkt 100 m før sluttpunkt for kjøretillatelsen til et punkt 70/130/210 m (ved frislipphastighet hhv 20/30/40 km/h) etter sluttpunkt for kjøretillatelsen
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Kravet skal sikre at det er tilstrekkelig sikkerhetsavstand også dersom det er fall i området toget kan befinne seg fra det passerer kjøretillatelsens sluttpunkt og gjennom hele sikkerhetsavstandens lengde.
Endringsartikler Endringsartikkel 2222 Endringsartikkel 2132
Relatert krav
Opprettet 2018/09/13
Referanse TN462-007
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 3 Sikkerhetsavstand