530 2023 Endringsartikkel 3519

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3519
Forslagsdato 06.01.2023
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 6 Sporkonstruksjoner
Avsnitt 4.2 Betongsviller
Forslagstekst Mot slutten av 2022 ble det gjort endringer i den tekniske spesifikasjonen for betongsviller for aksellast 35 tonn. I avsnittet 4.3.3 Fastening for 60E1 sleepers - heavy haul traffic ble det lagt til to punkter eller krav:

- Any embedded cast iron parts shall not protrude the concrete surface.

- Resistance to wear and deformation in the fastening components shall ensure a maximum track gauge variation of 5 mm from the design track gauge after 20 MGT traffic load in a 300 meter radius curve.

I dag har vi kun betongsvillen OB35 HAL for baner med aksellaster opp til 35 tonn. OB35 HAL vil imidlertid ikke oppfylle det første tilleggskravet. Ut fra erfaringer og pågående tester, virker det også som det andre tilleggskravet i den tekniske spesifikasjonen er vanskelig å oppfylle for OB35 HAL. Denne betongsvillen er derfor ikke ønskelig å bruke på baner med store aksellaster som på Ofotbanen, hvor den primært er tiltenkt.

I og med at det ikke er ønskelig å benytte OB35 HAL lenger i sporet, foreslås det å ta den ut av teknisk regelverk, dvs. alle steder hvor den er nevnt kapittel i 6 Sporkonstruksjoner.

Referansedokumenter https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Betongsviller

2 Systemdefinisjon

Sporkonstruksjon som er dimensjonert for 35 tonn aksellast.

3 Vurdering av endringen

Teknisk spesifikasjon for betongsviller er revidert hvor det er tilføyd ny kategori for 35 tonn aksellast med tanke på utlysning på ny rammeavtale for betongsviller til Ofotbanen. Sporkonstruksjon OB35 FC HAL som i dag ligger i TRV tilfredstiller ikke alle krav i spesifikasjonen, og vil dermed være utelukket. Det viktigste punktet hvor OB35 FC HAL ikke tilfredstiller spesifikasjonen er bruk av støpejernsanker, hvor spesifikasjonen utelukker dette på grunn av store problemer med knekte støpejernsankere på Ofotbanen.

3.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved å utelukke støpejernsankere i sviller til Ofotbanen

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet som følge av bedre pålitelighet og vedlikeholdbarhet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet ved at snø- og isfjerning, sporjustering og andre arbeider i sporet kan utføres uten fare for å ødelegge befestigelse.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom krav til dimensjonering for 35 tonn aksellast.

3.5 L - levetid og kapasitet

Lengre levetid ved at snø- og isfjerning, sporjustering og andre arbeider i sporet kan utføres uten fare for å ødelegge befestigelse.

Kapasitet påvirkes ikke av endringen.

3.6 Ø - økonomi

Bedre vedlikeholdbarhet og lengre levetid reduserer kostnader

3.7 K - klima og miljø

Klima eller miljø påvirkes ikke av endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Betongsviller

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

OB35 FC HAL tilfredstiller ikke ny teknisk spesifikasjon for bertongsviller for bruk i spor med 35 tonn aksellast, og bør derfor fjernes.

Den kan ikke erstattes direkte med ny sporkonstruksjon før det inngås rammeavtale for levering av 35 tonn betongsville. I perioden frem til ny sporkonstruksjon er på plass kan OB35 FC HAL erstattes med ny sporkonstruksjon med navn OB 35 HAL hvor det for svillene refereres til teknisk spesifikasjon for betongsviller.

Anbefaler følgende endring av Tabell: Sporkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg:

Nåværende tabell:

Tabell: Sporkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
JBV60 FE 60E1 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 60 d
BNF60 FE 60E1 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville BNF 60 d
OB35 HAL 60E2 Vossloh system W30 Betongsville BN 24 Ofotbanen 35t
JBV54 FE 49E1/54E3 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 54 c

Endres til:

Tabell: Sporkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
JBV60 FE 60E1 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 60 d
BNF60 FE 60E1 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville BNF 60 d
OB35 HAL 60E2 I henhold til teknisk spesifikasjon for betongsviller Ofotbanen 35t
JBV54 FE 49E1/54E3 Pandrol FE 1404 Fastclip Betongsville JBV 54 c

Denne endringen vil være av midlertidig art inntil ny sporkonstruksjon gjennom ny rammeavtale for betongsviller til Ofotbanen er på plass.

Sporkonstruksjon JBV60 FE HAL flyttes til Tabell: TABELL:Sporkonstruksjoner som forekommer på eksisterende spor

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 16:00 (CET)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 09:58 (CET) OK--Jse (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 23:39 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 09:23 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 17:35 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 06:33 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!