TRV:02529

ID TRV:02529
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Svilleavstand skal være 600 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Dette kravet skal sikre at sporet bygges med standardiserte løsninger som blant annet tilfredsstiller overordnede krav til samtrafikk. Kravet sikrer at sporkonstruksjonene er dimensjonert for aktuelle aksellaster og hastigheter som skal kjøre på sporet, og at sporkonstruksjonen kan vedlikeholdes med standard verktøy og metoder.
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 433
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporkonstruksjoner som kan oppgraderes