TRV:02532

ID TRV:02532
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Ledeskinner skal vurderes der sannsynlighet og konsekvens av en avsporing er store. Ved følgende tilfeller skal det gjennomføres en risikoanalyse for å bestemme nødvendigheten av ledeskinner.
  • i kurver med små radier (< 400 meter)og tilhørende overgangskurver på steder med bratt sideterreng/høye fyllinger.

I tillegg kan det være andre steder hvor spesielle forhold gjør at konsekvensene ved en avsporing blir svært høy og hvor man må vurdere bruk av ledeskinner.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal bidra til å redusere konsekvens av eventuell avsporing på spesielt utsatte steder.
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 262
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger