TRV:02538

ID TRV:02538
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved valg av skinnelengder skal det legges vekt på å minimere antall aluminiotermiske sveiste skjøter, se Helsveist spor#Sveisemetoder
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Aluminiotermiske sveiser har vesentlig lavere utmattingsfasthet, og utgjør slik sett svake punkter i skinnestrengene. Kravet om å minimere antallet aluminiotermiske skjøtsveiser skal bidra til færre skinnebrudd og vedlikeholdskostnader.
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 589
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Lengder