TRV:02538

ID TRV:02538
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved valg av skinnelengder skal det legges vekt på å minimere antall aluminiotermiske sveiste skjøter, se Helsveist spor#Sveisemetoder
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon