TRV:02564

ID TRV:02564
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) I hinderfri del av sikkerhetssonen skal følgende krav oppfylles:
  1. Sporavsnitt skal være fritt
  2. Motrettet sporveksel og avsporingstunge skal være kontrollert i sikkerhetssonens retning
  3. Kontrollåst sporveksel skal være kontrollert i sikkerhetssonens retning
  4. Sporsperre skal være kontrollert i avlagt posisjon
  5. Sporveksel, avsporingstunge og sporsperre skal ikke være frigitt for lokal omstilling
  6. Sporavsnitt skal ikke være sperret for togvei
  7. Objekt som gir dekning for sikkerhetssonen skal være dekningsgivende

Unntak fra punkt 1:

  1. Kravet gjelder ikke for kjøring i driftsmodus "kjøring med sikthastighet" eller "kjøring med særlig ansvar".

Unntak fra punkt 2:

  1. Kravet gjelder ikke under omlegging, dersom funksjonaliteten i sikringsanlegget er slik at sikkerhetssone etableres i begge spor før og under omlegging.

Unntak fra punkt 1 - 7:

  1. Kravene gjelder kun fram til hovedsignal eller stoppskilt for motrettet kjøreretning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at et objekt som med hensikt er sperret på denne måten ikke uforvarende kan bli en del av annen forriglingsfunksjonalitet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2071 Endringsartikkel 1678
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.1.2 Sikkerhetssone