TRV:02589

ID TRV:02589
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Svillematter med statisk stivhet ≤ 0,15 N/mm3 kan benyttes på steder hvor det ikke er mulig å oppnå full ballasthøyde (se Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde) og på steder med store endringer i elastisitet i sporet (f. eks. betongkulverter med redusert ballasthøyde og ved brukar)
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon