TRV:02589

ID TRV:02589
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Svillematter med statisk stivhet ≤ 0,15 N/mm3 kan benyttes på steder hvor det ikke er mulig å oppnå full ballasthøyde (se Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde) og på steder med store endringer i elastisitet i sporet (f. eks. betongkulverter med redusert ballasthøyde og ved brukar)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bruk av svillematter vil øke det effektive kontaktarealet mellom svillens underside og ballasten. Dette reduserer ballastspenninger og medfører dermed mindre nedknusing av sville og pukkballast. Kravet gir føringer om hvilke type svillematter som kan brukes for å kompensere for manglende ballasthøyde.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 198
Relatert krav TRV:03460
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Betongsviller med svillematter