TRV:03460

ID TRV:03460
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Ved bruk av svillematter med statisk stivhet ≤ 0,15 N/mm3 kan ballasthøyde reduseres med opptil 100 mm i forhold til krav i Profiler. For sviller med svillematter, se Sporkonstruksjoner/Betongsviller med svillematter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre knusing av pukk og underside sville som følge av for store ballastspenninger. Kravet åpner for bruk av betongsviller på steder hvor det er for liten ballasthøyde. Svillematter øker det effektive kontaktarealet mellom sville og ballastlag slik at ballastspenninger reduseres.
Endringsartikler 530 2011 Endringsartikkel 199, 530 2013 Endringsartikkel 601
Relatert krav
Opprettet
Referanse 2013-06-11 USPinTrack_UIC-leaflet_v1.2.1.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde