TRV:02597

ID TRV:02597
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Betongsviller på bruer med gjennomgående ballast og lengde over 30 m skal ha mulighet for feste av ledeskinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 502
Relatert krav TRV:03477
Opprettet
Referanse Kravet skal sikre mulighet for anvendelse av ledeskinner der det er nødvendig.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Brusviller