TRV:02597

ID TRV:02597
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Betongsviller på bruer med gjennomgående ballast og lengde over 30 m skal ha mulighet for feste av ledeskinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon