TRV:02626

ID TRV:02626
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst d) I tilfeller med utsprengning av tunnel med tradisjonelle metoder skal det ettersprenges eller utføres tilleggsarbeider for opparbeidelse av jevn såle i bunn. I nederste lag av tunnelsålen under det konstruktive sjikt skal det anvendes bundet materiale.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre liten variasjon av sporstivhet langs sporet for å unngå uheldige resonansproblemer mellom rullende materiell og spor, noe som blant annet kan øke vekst av bølgedannelser på skinnene.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Ballastfritt spor