TRV:02685

ID TRV:02685
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Oppkjørsbjelke Type 1 skal ved nyanlegg monteres på JBV 60 BRU B / JBV 54 BRU B med dybler, eller tresviller. Ved montering av oppkjørsbjelke i et allerede eksisterende spor med betongsviller kan alternativ festeanordning vist i Vedlegg/Andre sporkomponenter benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at oppkjørsbjelke type 1 blir tilstrekkelig festet til svillene.
Endringsartikler 530_2022_Endringsartikkel_3361
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon