TRV:02741

ID TRV:02741
Bok 530
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) På utsatte steder hvor sikkerhet mot velting ikke kan verifiseres gjennom b) skal det gjennomføres et eller flere av nedenstående tiltak.
  • Innføre operasjonelle regler for lokal midlertidig hastighetsnedsettelse i perioder hvor særlig sterk sidevind kan ventes basert på meteogrammer
  • Installere konstruksjoner som skjermer sporet for kritisk sidevind
  • Redusere manglende overhøyde
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon