TRV:03131

ID TRV:03131
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Fjernkontroll: Koblingsstasjoner skal overføre driftsstatus, feilmeldinger og bryterstillinger til leder for kobling og leder for kobling skal kunne koble og (de)blokkere tilhørende brytere, i tillegg til å utføre regulering av disse som er nødvendig for den løpende driften.
  1. Utførelse: Inntil videre kan gammel oversikt over signalomfang brukes som utgangspunkt, se Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring/Grensesnitt mellom driftssentral for matestasjonsanlegg og regionenes elkraftsentraler - signalomfang
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Oppfyllelse av TRV:03177.
Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3153, 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03177
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID489

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon


Endringsforslag #3962