TRV:03139

ID TRV:03139
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Selvstendig koblingsanlegg: Koblingsanlegget skal være selvstendig gjennom automatiske funksjoner og lokalkontroll selv om kommunikasjonsforbindelsen til fjernstyringssentralen brytes eller eventuelle tilknyttede mateenheter stopper (se også Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#Sårbarhet og redundans).
  1. Utførelse: Manglende fjernstyring skal ikke føre til at brytere kobler ut eller fra.
  2. Operative tiltak: Det skal være rutiner for ettersyn av koblingsanlegg dersom forbindelsen til fjernstyringssentralen brytes.
  3. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Tilgjengelig banestrømforsyning.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03186, TRV:08209
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID437

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon