TRV:03140

ID TRV:03140
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Selvstendige bryterfelt: Hvert enkelt bryterfelt med tilhørende automatikkfunksjoner og vern i et koblingsanlegg skal kunne fortsette å mate selvstendig dersom kommunikasjonsforbindelsen til stasjonens overordnede styring (eks. stasjonsdatamaskin) brytes eller andre bryterfelt i stasjonen faller ut eller ødelegges (eksplosjon, brann etc.).
  1. Utførelse: Enkeltfeil i lokale automatikkfunksjoner, vern osv. skal ikke påvirke mer enn ett bryterfelt.
  2. Operative tiltak: Det skal være en strategi eller rutiner for å håndtere feil på lokalkontrollutrustningen eller kommunikasjonen med denne for å ivareta eventuelle nødvendige fellesfunksjoner.
  3. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Robusthet.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03186, TRV:08209
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID290

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon