TRV:03148

ID TRV:03148
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Påregnelige innkoblinger: For å legge til rette for feilsøking og seksjonering ved arbeid skal påregnelig antall koblinger for hvert bryterfelt være:
a. minimum ti effektbryterkoblinger (inn og ut) per time, hvorav minst tre av disse innkoplingene gjennomføres i løpet av en periode på tre minutter, og
b. minimum åtte mislykkede innkoblingsforsøk via prøveutrustningen i løpet av åtte minutter (to/tre for automatisk gjeninnkobling og fem for manuell feilsøking etterpå).
  1. Verifikasjon: Tilstrekkelig funksjon skal verifiseres med test som inkluderer hele kontrollkjeden fra vern og operatør til faktisk manøvrering av bryteren.
  2. Utførelse: Ved bruk av fellesfunksjoner mellom flere bryterfelt skal felles belastning fra feltene hensyntas for optimering av funksjon og kostnad. (For eksempel en rimelig sammenlagring ved bruk av felles prøvemotstand som ikke er dimensjonert for kontinuerlig prøving).
  3. Dokumentasjon: Vurderingen som ligger bak optimering av fellesfunksjoner skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at koblingsanlegget dimensjoneres for tilstrekkelig koblingsbelastning. Mange innkoblinger er nødvendig i feilsøkingssituasjoner og i forbindelse med seksjonering for arbeid på anleggene.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1458, 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03184
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID293

EH-027288-006

FEF §2-1

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon